راژمان الکترونیک | 02126414529 | فروش یو پی اس | باتری UPS | استابیلایزر

Double Conversion

نمایش یک نتیجه


یو پی اس آنلاین آلجا FR-1110 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-1110 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-1115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-1115 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-115 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-116 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-116 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۶ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-118 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-118 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۸ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3110 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3110 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3115 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3120 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۲۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3130 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3130 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۳۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3310 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3320 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3320 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۲۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3330 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3330 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۳۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس ماژولار سری MR-120

یو پی اس ماژولار سری MR-120 سه فاز توان تا ۱۲۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
مقایسه