راژمان الکترونیک | 02126414529 | فروش یو پی اس | باتری UPS | استابیلایزر

برق اضطراری

Showing 1–16 of 20 results


باتری فاراتل 100 آمپر MAC

باتری فاراتل ۱۰۰ آمپر MAC

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
باتری فاراتل ۹ آمپر MAC

باتری فاراتل ۹ آمپر MAC

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
باتری ۱۲ ولت ۲۲ آمپر لانگ

باتری ۱۲ ولت ۲۲ آمپر لانگ مدل ۱۲V -22AH

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا LCD 500S

یو پی اس آلجا LCD 500S

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-1110 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-1110 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-1115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-1115 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-115 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-116 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-116 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۶ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-118 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-118 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۸ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3110 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3110 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3115 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3120 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۲۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3130 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3130 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۳۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3310 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3320 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3320 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۲۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3330 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3330 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۳۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
مقایسه