راژمان الکترونیک | 02126414529 | فروش یو پی اس | باتری UPS | استابیلایزر

یو پی اس

در حال نمایش 17–32 از 112 نتیجه


یو پی اس آلجا LCD 500S

یو پی اس آلجا LCD 500S

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آلجا LCD 700

یو پی اس آلجا LCD 700 (یو پی اس آلجا LCD 700L / LCD 700S)

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-1110 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-1110 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-1115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-1115 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-115 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-116 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-116 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۶ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-118 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-118 ترانس بیس تک فاز ورودی- تک فاز خروجی ۸ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3110 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3110 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3115 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3115 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۱۵ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3120 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۲۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3130 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3130 ترانس بیس سه فاز ورودی- تک فاز خروجی ۳۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3310 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۱۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3320 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3320 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۲۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا FR-3330 ترانس بیس

یو پی اس آنلاین آلجا FR-3330 ترانس بیس سه فاز ورودی- سه فاز خروجی ۳۰ کاوا

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا KR-3110

یو پی اس آنلاین آلجا KR-3110 سه فاز ورودی تک فاز خروجی

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
یو پی اس آنلاین آلجا KR-3115

یو پی اس آنلاین آلجا KR-3115 سه فاز ورودی تک فاز خروجی

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
مقایسه