راژمان الکترونیک | 02126414529 | فروش یو پی اس | باتری UPS | استابیلایزر

باتری 2 ولت سیلد صبا

باتری 2 ولت سیلد صبا از ویژگی های بارز باتری های سیلد اسید صبا عدم نشتی (Leak) الکترولیت در آنها و عدم نیاز به مراقبت و نگهداری است

و این مزیت ناشی از تکنولوژی برتر آن در ترکیب مجدد اکسیژن می باشد.

اکسیژنی که از صفحات مثبت جدا می شود به علت عملکرد ویژه (AGM) به صفحات منفی انتشار یافته

و با توجه به تشکیل آب در باتری، نیاز باتری را به اضافه کردن آب از بین برده

و در نتیجه باتری نیاز به مراقبت و نگهداری نخواهد داشت.

ظرفیت یک باتری مقدار انرژی الکتریکی قابل استفاده از یک سلول شارژ شده می باشد.

واحد ظرفیت یک سلول آمپرساعت (Ah) بوده و عبارت است از حاصل ضرب میزان شدت جریان (آمپر) در تعداد ساعات دشارژ،

میزان ظرفیت به عواملی نظیر جریان دشارژ، دما در حین دشارژ و ولتاژ نهایی دشارژ بستگی دارد.

نمایش یک نتیجه


تماس بگیرید