راژمان الکترونیک | 02126414529 | فروش یو پی اس | باتری UPS | استابیلایزر

استابیلایزر

استابیلایزر ولتاژ دستگاهی جهت جلوگیری از انتقال نوسان برق و پرش های ناگهانی برق شهری به تجهیزات حساس می باشد .

استابلایزر برق تثبیت شده 220 ولت در حالت تک فاز

و برق سه فاز 380 ولت در حالت سه فاز را برای برای محافظت

از کلیه ی لوازم برقی و صنعتی فراهم می آورد .

استابلایزر ها دارای دو تکنولوژی سرووموتور و پله ای می باشند

که دقت تنظیم ولتاژ در استابلایزرهای سروموتور بالاتر است .

همچنین استابلایزرها در مدل های تک فاز و استابلایزرهای سه فاز عرضه می شوند .

Showing 1–16 of 46 results


استابلایزر 15 کاوا راژمان

استابیلایزر ۱۵kva سه فاز

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا AVR 10KVA

استابیلایزر آلجا AVR 10KVA تک فاز رله ای

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا AVR 1KVA

استابیلایزر آلجا AVR 1KVA تک فاز رله ای

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا AVR 3KVA

استابیلایزر آلجا AVR 3KVA تک فاز رله ای

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا AVR 2KVA

استابیلایزر آلجا AVR 2KVA تک فاز رله ای

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا AVR 5KVA

استابیلایزر آلجا AVR 5KVA تک فاز رله ای

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا DN-R 5kva

استابیلایزر آلجا DN-R 10kva رله ای دیواری

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا DN-R 5kva

استابیلایزر آلجا DN-R 5kva رله ای دیواری

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا DN-S 5kva

استابیلایزر آلجا DN-S 10kva سروموتور دیواری

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا DN-R 5kva

استابیلایزر آلجا DN-R 8kva رله ای دیواری

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا DN-S 5kva

استابیلایزر آلجا DN-S 5kva سروموتور دیواری

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا SBW 100KVA

استابیلایزر آلجا SBW 100KVA سه فاز ستونی

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا DN-S 5kva

استابیلایزر آلجا DN-S 8kva سروموتور دیواری

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا SBW 150KVA

استابیلایزر آلجا SBW 150KVA سه فاز ستونی

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
استابیلایزر آلجا SBW 200KVA

استابیلایزر آلجا SBW 200KVA سه فاز ستونی

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر

استابیلایزر آلجا TNS 15KVA سه فاز سروموتور

تماس بگیرید 02126414529
اطلاعات بیشتر
تماس بگیرید